DEN REFLEKTERENDE PERFORMING ARTIST

Performing Arts på Oure Efterskole dækker over: Dans, Musik og Skuespil. Undervisningen i Performing Arts er seriøs, professionel og ambitiøs og tager altid udgangspunkt i dine forudsætninger. 

Oure Efterskole opfatter, at Performing Arts er oplevelses-, færdigheds-, kundskabs- og dannelsesfag, hvor elevens kropslige, kreative, personlige, sociale, emotionelle og intellektuelle læring og udvikling er det centrale.

Den pædagogiske målsætning er, at eleven udvikler sig målrettet gennem en læringsproces, hvor såvel tænkningen og refleksionen som følelserne og kroppen er i spil. Derved udvikles den enkelte elevs handlekraft og bevidsthed om egne handlemuligheder. Det individuelle valg af en speciallinje åbner netop for fordybelse.
Beskæftigelsen med kunst lægger op til perspektivering, der bygger bro til den boglige undervisning.
Fællesskabet i kunsten er baggrund for konkret arbejde med skolens værdier som gensidig respekt, retfærdighed og fairness.
Dette betyder, at vi har et ideal om den reflekterende og ansvarlige performing artist.

Undervisningen i Performing Arts er seriøs, professionel og ambitiøs og tager altid udgangspunkt i elevens forudsætninger. Derfor er elevens tekniske niveau inden for de enkelte linjer heller ikke det vigtigste. Vi forventer til gengæld, at eleven er motiveret og engageret.
Studierejsen sætter den daglige undervisning i perspektiv, og på alle linjer tilbydes udlandsrejse. Desuden er der rejseaktivitet i forbindelse med ekskursioner.

I forbindelse med musik, dans og teater gives udtalelser og karakter.

Skuespil

Oure Skuespil indeholder fag, der har relevans for alle, der vil styrke og udvikle sig mentalt og fysisk: Egenskaber, der er forudsætningen for at kunne kombinere disciplin og færdigheder med kreativitet og handling.

Se mere »

Dans

Du får udviklet din danseteknik og en indsigt i dansens forunderlige verden, når professionelle dansere og danselærere inspirerer og underviser. Kulturelle oplevelser og studierejse til New York indgår i opholdet.

Se mere »

Musik

På Oure Musik skaber vi vores egen musik- både alene og sammen med andre. Lærerne består udelukkende af erfarne musikere og undervisere. Her får man optimale rammer og muligheder for at udvikle sit musikalske talent og forfølge sine musikalske drømme.

Se mere »

Camps i uge 42

Vil du prøve efterskolelivet af før du tager den store beslutning? Prøv en uge én af vores forskellige camps i efterårsferien.

Se mere »