Header, Efterskole, Sociale Spilleregler

Sociale spilleregler

Oure Efterskoles pædagogiske grundlag bygger på frihed under ansvar og gensidig respekt og dialog mellem elever, forældre og ansatte. Dette kræver et sæt sociale spilleregler som fælles udgangspunkt.

Skolen forsøger hele tiden at bruge de sociale spilleregler i forbindelse med refleksioner omhandlende etik, retfærdighed og fairness.

For at blive elev på Oure Efterskole skal nedenstående spilleregler accepteres, da de er en forudsætning for elevens efterskoleophold.

Vi forventer:

  • En social adfærd og en ordentlig omgangstone
  • At vi behandler hinanden ordentligt og taler pænt til hinanden. Dette gælder naturligvis også på nettet, uanset hvilke sider man færdes på.
  • Aktiv deltagelse fra alle elever. Alle skemalagte aktiviteter er obligatoriske og vi accepterer ikke pjæk. Samtidig forventer vi, at eleven møder op til tiden, er forberedt og klar.

Følgende vil ikke blive accepteret eller tolereret på Oure Efterskole og kan medføre bortvisning:

  • Alkohol og stoffer. Der er forbudt at indtage og besidde alkohol, samt alle former for euforiserende stoffer og dopingpræparater. Dette gælder også på rejser, til stævner etc. samt rejser til og fra skolen i forbindelse med hjemrejse.
  • I forlængelse af samfundets lovgivning accepterer vi ikke vold og tyveri.
  • Mobning, chikane og diskriminerende adfærd – herunder racisme og sexisme.
  • Misbrug af medier, netværk og mobiltelefoner, downloading af ulovlige filer, fildeling m.m.
  • Rygning/nikotin/tobaksprodukter. Dette gælder e-cigaretter, snus eller andre nikotin/tobaksrelaterede produkter.
  • Hærværk på skolens bygninger eller inventar. Det medfører desuden erstatningspligt.
  • Mangelfuld deltagelse i skolens program.

Skolerne tager intet ansvar i forbindelse med fester, der afholdes uden for skolen. Det påhviler ikke skolen at orientere forældre om sådanne arrangementer. Vi henviser i øvrigt til reglerne omkring alkohol og euforiserende stoffer.

 

lad os hjælpe dig på vej

Tlf: 62 38 38 36

Social

kopieret