OURE EFTERSKOLE SPORT

Begrebet Sport dækker over linjerne: Sejlads og Ski/Snowboard, Fodbold, Håndbold, AdventureSport og Ski/Snowboard, Boardsport og Ski/Snowboard.

Undervisningen i Sport er seriøs, professionel og ambitiøs og tager altid udgangspunkt i elevens forudsætninger.

OURE EFTERSKOLE FODBOLD

Begrebet Sport dækker over linjerne: Sejlads og Ski/Snowboard, Fodbold, Håndbold, AdventureSport og Ski/Snowboard, Boardsport og Ski/Snowboard.

Undervisningen i Sport er seriøs, professionel og ambitiøs og tager altid udgangspunkt i elevens forudsætninger.

OURE EFTERSKOLE SEJLADS

Sejlads på Oure Efterskole er en intensiv linje med målrettet undervisning og træning på alle niveauer. Linjen henvender sig både til den topmotiverede sejler og til begyndere med interesse for sejlads.

DEN REFLEKTERENDE SPORTSUDØVER

Generelt for Sport på Oure Efterskole er, at vi arbejder ud fra et dannelsesprincip, vi kalder Den reflekterende sportsudøver. Det kan du læse mere om herunder. Oure Efterskole opfatter, at Sport er oplevelses-, færdigheds-, kundskabs- og dannelsesfag, hvor elevens kropslige, kreative, personlige, sociale, emotionelle og intellektuelle læring og udvikling er det centrale.

Den pædagogiske målsætning er, at eleven udvikler sig målrettet gennem en læringsproces, hvor såvel tænkningen og refleksionen som følelserne og kroppen er i spil. Derved udvikles den enkelte elevs handlekraft og bevidsthed om egne handlemuligheder. Det individuelle valg af en speciallinje åbner netop for fordybelse. Beskæftigelsen med sport lægger op til perspektivering, der bygger bro til den boglige undervisning.

Fællesskabet i sporten er baggrund for konkret arbejde med skolens værdier som gensidig respekt, retfærdighed og fairness. Dette betyder, at vi har et ideal om den reflekterende og ansvarlige sportsudøver. Undervisningen i sport er seriøs, professionel og ambitiøs og tager altid udgangspunkt i elevens forudsætninger. Derfor er elevens tekniske niveau inden for de enkelte linjer heller ikke det vigtigste. Vi forventer til gengæld, at eleven er motiveret og engageret. Studierejsen sætter den daglige undervisning i perspektiv, og på alle linjer tilbydes udlandsrejse. Desuden er der rejseaktivitet i forbindelse med turneringer, stævner og ekskursioner.

Undervisningen på Sportslinjerne indbefatter ligeledes forløb i andre sportsdiscipliner, således der kan gives generelle udtalelser og karakterer, der svarer til kravene fra folkeskolen i faget idræt. Karakteren er altså en kombination af niveauet på sportsgrenen og niveauet i den almene idræt.

Fodbold

Fodbold på Oure Efterskole er en intensiv linie med struktureret og målrettet træning, der tager udgangspunkt i dit niveau, hvor du afprøver dine færdigheder og kompetencer. Vi forventer du er topmotiveret og engageret.

Se mere »

Håndbold

Håndbold på Oure Efterskole er et af Danmarks bedste talentmiljøer i U16 årgangene, og dette gælder både bredde og elite. Det er en linje med struktureret og målrettet træning, der tager udgangspunkt i den enkelte elev. Det eneste vi forventer er topmotiverede og engagerede elever, der er indstillede på intensiv træning.

Se mere »

AdventureSport & Ski/Snow board

Du vil få en masse varieret træning, der foregår i naturen. På Oure AdventureSport er der aldrig to uger, som er ens og vi garanterer sved på panden og godt humør. Sammen med underviserne sætter du nogle mål, der passer præcis til dit niveau og ønsker.

Se mere »

Boardsport og Ski/Snowboard

Boardsport dækker over en lang række discipliner inde for sejl og surf, hovedsageligt: kitesurf, windsurf og sejlads. I vinterhalvåret er der fokus på fysisk træning, MTB, orientering, svømning/livredning og ski/snowboard. Har du modet, lysten og ambitionerne, så har vi rammerne!

Se mere »

Sejlads og Ski/Snowboard

Sejlads og Ski/Snowboard henvender sig både til den topmotiverede sejler og til begyndere med interesse for sejlads. Vi forventer engagement, energi og seriøsitet af vores elever, som til gengæld får en bred og alsidig vifte af erfaringer og oplevelser inden for sejlsport.

Se mere »

Ski for 10. klasse

Oure Efterskoles skilinje er for den seriøse skiløber, der ønsker at få mange uger på ski og samtidig begynde på uddannelsen som skiinstruktør eller få muligheden for at blive en del af freestyle-eliten i Danmark.

Se mere »

Camps i uge 42

Vil du prøve efterskolelivet af før du tager den store beslutning? Prøv en uge én af vores forskellige camps i efterårsferien.

Se mere »