Performing Arts på Oure Kostgymnasium: Grunduddannelser i musik, dans og skuespil

På Oure Kostgymnasium tilbyder vi en helt særlig mulighed for at kombinere en almen studentereksamen (stx) med et treårigt grunduddannelsesforløb i musik, dans eller skuespil.

Når du starter på en grunduddannelse hos os i musik, dans eller skuespil, ser vi ikke så meget på dit niveau som på at du har noget du vil: Derfor har vi ikke egentlige optagelsesprøver til de enkelte grunduddannelser – men vi forventer at du er engageret og arbejder ambitiøst og målrettet på at dygtiggøre dig når du er her.

På en grunduddannelse i Performing Arts modtager du professionel undervisning og vejledning, og igennem det treårige forløb har vi fokus på at styrke din kreativitet og fantasi, udvikle din personlige, kropslige og sociale kompetencer og udvide din horisont.

I undervisningen tager vi udgangspunkt i dine forudsætninger og underviser, vejleder, udfordrer og støtter dig i din udvikling: Mindst to gange om året får du en grundig evaluering af og målsætning for din faglige udvikling.

En grunduddannelse i musik, dans eller skuespil giver dels en række specifikke færdigheder, dels almendannelse og selvindsigt som er et ideelt udgangspunkt for et fremtidigt uddannelsesvalg. Det gælder hvad enten du efter din studentereksamen søger målrettet efter at blive optaget på musikkonservatorier, skoler for scenekunst eller dans, eller du søger videregående uddannelse i andre retninger.

Dans

Moderne dans, ballet og hiphop + STX

Se mere »

Musik

Rock, pop, elektronisk musik, hiphop, jazz… + STX

Se mere »

Skuespil

På Svendborg Scenekunstakademi i samarbejde med BaggårdTeatret + STX

Se mere »