Header, Efterskole, Priser

Priser for ophold på Oure Efterskole

Et efterskoleophold varierer i pris, alt efter elevens husstandsindkomst. Til opholdet ydes elevstøtte, der søges gennem skolen. Støtte afregnes direkte mellem skolen og staten. Der må forventes udgifter i forbindelse med beklædning og udstyr. Beløbet kan variere blandt linjerne. 

Find foreløbig priser for et år på Oure Efterskole 2024/25 her.

Du kan også finde efterskolernes prisberegner her. 

Skolen tager forbehold for evt. regulering af priserne afhængig af bl.a. prisudviklingen.

Opkrævning af tilmeldingsgebyr og aconto rater
Tilmeldingsgebyr kr. 2.000 opkræves umiddelbart efter, eleven er optaget. Beløbet returneres ikke ved framelding uanset årsag.

Inden skolestart opkræves 2 aconto rater á 5.000 kr. Første rate opkræves i oktober to år før skolestart. Anden rate opkræves ca. 6 måneder før skolestart. 

Disse rater modregnes i skolepengene. De resterende skolepenge betales i 11 lige store rater månedsvis forud, første gang pr. 1. august.

Udmelder man sig inden d. 31. marts, det år man starter på efterskolen, returneres 2. rate på 5.000 kr. Udmelder man sig efter d. 1. april, det år man starter på efterskolen, refunderes der ikke noget beløb.

Lokal efterskolestøtte

På den årlige finanslov fastsættes et tilskudsbeløb pr. elev til lokal efterskolestøtte. Efterskoleloven fastsætter i §11 og §37 de overordnede betingelser og formål med den lokal efterskolestøtte. Tildeling af midler sker efter konkret, individuel ansøgning, og udmøntning sker efter skolens vurdering, således at skolen er i stand til at opfylde lovens hensigt om, at vores kurser skal være åbne for alle. Inden der søges om lokal efterskolestøtte, skal eleven være optaget på skolen og hjemkommunen må ikke give økonomisk støtte til skoleopholdet.

Modsat den statsstøtte, som alle efterskoleelever modtager og som udregnes 2 år før skolestart, tildeles den lokale elevstøtte med udgangspunkt i andre forhold og vurderes ud fra indtægtsforholdene i det kalenderår, eleven begynder på skolen.

Følgende regler for lokal elevstøtte gælder fra 1. januar 2023
Alle elever modtager statsstøtte til efterskoleopholdet. Har familien brug for ekstra støtte til opholdet, kan forældre søge om lokal efterskolestøtte på skolen. Når vi tildeler denne, kigger vi på:

  • Om man er eneforsørger og ikke kan få anden supplerende støtte udover maksimal statsstøtte.
  • Om familien har mere end et barn på efterskole.
  • Om man er elev fra udlandet og derfor ikke kan få statsstøtte.
  • Om man oplever, at familiens indkomst ændrer sig væsentligt i forhold til beregningsåret.
  • Om en eller flere forældre kommer på dagpenge/kontanthjælp forud for skolestart eller i løbet af skoleåret.
Vi bevilger støtten som et beløb pr. uge mellem 200 og 400 kr. efter et skøn. Den lokale efterskolestøtte fra skolen kan ikke dække hele prisen for opholdet. Det vil være et supplement til familiens egenbetaling. Hvis hjemkommunen i løbet af skoleåret bevilger et efterskoleophold helt eller delvist til eleven, bortfalder den individuelle lokale efterskolestøtte fra skolen alt efter omfanget af kommunens bevilling.

Ansøgninger til lokal efterskolestøtte modtages i perioden den 1. februar til den 31. marts før skolestart i august. Støtten bevilges så længe, der er midler i puljen. 

Send en mail til efterskoleadm@oure.dk med dit barns navn. Så modtager du ansøgningen, der skal udfyldes. 

Tilmeld dig her

Når du søger om optagelse til Oure Efterskole, skal du udfylde en af nedenstående formularer. 

lad os hjælpe dig på vej

Tlf: 62 38 38 35

Social

kopieret