Header, Efterskole, Priser

Priser for ophold på Oure Efterskole

Et efterskoleophold varierer i pris, alt efter elevens husstandsindkomst. Til opholdet ydes elevstøtte, der søges gennem skolen. Støtte afregnes direkte mellem skolen og staten. Der må forventes udgifter i forbindelse med beklædning og udstyr. Beløbet kan variere blandt linjerne.

FIND PRISERNE FOR ET ÅR PÅ OURE EFTERSKOLE HER (2023/2024)

Skolen tager forbehold for evt. regulering af priserne afhængig af bl.a. prisudviklingen.

Opkrævning af tilmeldingsgebyr og aconto rater
Tilmeldingsgebyr kr. 2.000 opkræves umiddelbart efter, eleven er optaget. Beløbet returneres ikke ved framelding uanset årsag.

Inden skolestart opkræves 2 aconto rater á 5.000 kr. Første rate opkræves i oktober to år før skolestart. Anden rate opkræves ca. 6 måneder før skolestart. 

Disse rater modregnes i skolepengene. De resterende skolepenge betales i 11 lige store rater månedsvis forud, første gang pr. 1. august.

Udmelder man sig inden d. 31. marts, det år man starter på efterskolen, returneres 2. rate på 5.000 kr. Udmelder man sig efter d. 1. april, det år man starter på efterskolen, refunderes der ikke noget beløb.

Individuel elevstøtte
Det er muligt at søge skolens elevpulje til nedbringelse at egenbetalingen. Dette gøres ved at maile en kort ansøgning omkring sin økonomiske situation, og vedlæg desuden kopi af årsopgørelsen. Man kan tidligst søge 1/2 år før skolestart.

Det skal understreges, at skolen fortrinsvis tilgodeser forældre, der har lav indkomst eller forældre, der har uforudsete udfordringer (f.eks. arbejdsløshed, sygdom, stor nedgang i løn mv.)

Ansøgningen mailes til efterskolens sekretærer, Majbritt Broberg mb@oure.dk eller Trine Møller Hoffmann tmh@oure.dk. Herefter vil efterskolen behandle ansøgningen, og der kan forventes svar i løbet af en uge.

Tilmeld dig her

Når du søger om optagelse til Oure Efterskole, skal du udfylde en af nedenstående formularer. 

lad os hjælpe dig på vej

Tlf: 62 38 38 36

Social

kopieret