Efterskole

Efter- skole

Her er der plads til alle

På Danmarks største efterskole gør vi os ekstra umage for, at du føler dig set og tryg i et favnende fællesskab, mens du dyrker din sport eller performing art

På Oure er der plads til alle!

Både dig, der har store ambitioner inden for din sport eller performing art og dig, som er nysgerrig og ønsker at udvikle dig i løbet af et år på efterskole. 

På Oure Efterskole smelter skole, fritid, sport og performing art sammen. Det er ikke nok, at du er god på sportsbanen, på scenen eller i musiklokalet - du skal også evne at tage del i sociale aktiviteter og være med til at gøre dig selv og dine kammerater gode. 

Som elev på Oure Efterskole kan du se frem til et skelsættende år, hvor du bliver dygtigere og stærkere og får styrket din selvstændighed. Du vil opleve et år, hvor nysgerrigheden og ansvarsbevidstheden vokser, og hvor lysten til at vide mere får nyt liv. Kort sagt: Et perfekt afsæt for dit videre liv og uddannelsesforløb.

Image Article, Efterskole, Forsiden, Stemning

Find dig selv på Oure Efterskole

Oure er et solidt ståsted, hvor rammerne er skabt til at finde dig selv og kende dig selv. Vi dyrker fællesskabet gennem stærke relationer og intenst samvær. Vi styrker dig som individ gennem konkurrence, vilje og mod til mere, og vi tager aktivt ansvar for os selv og for hinanden. 

Oure Efterskole har både 9. og 10. klasse. Tilsammen skaber de to årgange en høj grad af mangfoldighed blandt elever og undervisere.

Grade Picker, Efterskole, Café, Socialt billede

Undervisningen på Oure Efterskole

Herunder kan du læse om undervisningen og specifikt om 9. og 10. klasse på Oure Efterskole. Vores undervisning er gymnasieforberedende og vi vægter de boglige fag højt. Vi skaber samtidig tid og rum til, at du kan fordybe dig i din passion for sport, musik, dans eller skuespil, mens du aktivt deltager i det store fællesskab, som danner rammen for dit efterskoleophold.

Bliv elev på Oure Efterskole

Oure Efterskole optager tidligst elever den 10. august 3 år før skolestart og herefter løbende - så længe der er ledige pladser. Læs mere om optagelses- og ventelisteprocedurer samt priser og tilmelding herunder. 

DIT KOMMENDE HJEM

DIT KOMMENDE HJEM

SÅDAN BOR DU

Elevhusene

Eleverne bor i huse med 7- 16 elever i hvert - fordelt på værelser med 2- 5 elever. Skolen sammensætter eleverne i husene på tværs af køn, linje og hjemkommune. Huset er et centralt omdrejningspunkt for efterskoleopholdet, og i huset oplever eleven de største glæder - og de største udfordringer. Huset er elevens trygge base, og dette skabes gennem daglige rutiner, opgaver, samtaler og forskellige samværsformer. Til huset er der tilknyttet en huslærer.

Huslærere og kostskolepædagoger

Skolen har en stab på 12 lærere, der arbejder som huslærere og kostskolepædagoger i elevernes fritid. Disse udgør et netværk, der skaber trygge rammer omkring ungdomslivet. Huslæreren hjælper eleverne i huset med at udvikle et fællesskab, som bygger på respekt og dialog. Huslæreren er, i samarbejde med forældre og elever, med til at sikre den enkelte elevs sociale liv og udvikling i en positiv retning. Huslæreren er sammen med klasselæreren en nøgleperson gennem hele efterskoleopholdet.

Der er altid voksne tilstede på skolen, som eleverne kan komme i kontakt med. Til morgenmaden møder skolens morgenvagter ind, sammen med skolens sygeplejerske. Morgenvagterne har kontakten til eleverne, og sygeplejersken modtager sygemeldinger, samt visiterer elever til lægen.

Herefter tager skolens dagvagt over. Dagvagtens opgave er blandt andet, at støtte op om de elever, der i en kort periode skal have hjælp til at deltage i undervisningen og derved efterleve skolens spilleregler.

Om eftermiddagen møder teamet af kostskolepædagoger og huslærere ind. De varetager vagten frem til sengetid, hvorefter skolens nattevagt tager over. Nattevagten er vågen og tilstede på skolen hele natten og træffes på et vagtmobilnummer, som alle elever får udleveret.

Din fritid

I fritiden kan alle elever på tværs af linjerne benytte sig af skolens mange muligheder for kreative aktiviteter og sport. Et varieret aften- og weekendprogram giver eleverne mulighed for at udfolde sig. Alle weekender indeholder spændende temasatte programmer, hvor eleverne vil møde andre på tværs af klassetrin, linjer og boglige fag. UngdomsCaféen, også kaldet OureCaféen, er et centralt møde- og opholdssted for eleverne på efterskolen.​

Spisehuset Oure Efterskole

På Oure Efterskole er mad meget mere end ernæring. Det handler med andre ord om mere end at blive mæt, når du sætter dig til bords i Spisehuset. Det er om måltiderne, at vi alle samles, og maden fra efterskolens køkken er af særdeles høj kvalitet. Det kan du som elev godt glæde dig til. Du kan desuden glæde dig til en masse grøntsager, til økologiske råvarer og til en uge i køkkenet. Læs meget mere om Oure Spisehus her

Grade Picker, Efterskole, Forsiden, Computer

Info til elever og forældre

Herunder har vi samlet en række nyttig information til både kommende og nuværende elever og forældre. Her kan du blandt andet finde kalender for skoleåret og Oure Efterskoles sociale spilleregler, som alle elever på skolen skal læse igennem, inden opstart på skolen. 

lad os hjælpe dig på vej

kontakt
Tlf: 62 38 38 36

Social

kopieret