Header, Socialt billede, Venskaber

Mentorordning

Hvis du er mellem 17,5 og 25 år, ikke har fuldført en ungdomsuddannelse og søger et kursus på mindst 12 uger, har du mulighed for at få støtte gennem dit højskoleophold fra en af skolens mentorer.

Det første du skal gøre er at kontakte din UU-vejleder i din egen kommune og få skrevet højskoleopholdet ind i din uddannelsesplan.

Dernæst skal UU-vejlederen sende planen til skolen, så skolen sammen med dig er forberedt på, hvordan vi bedst muligt kan yde den støtte, der passer dig bedst. Støtten består både af samtaler og vejledning undervejs, mulighed for nedsat egenbetaling, som aftales inden opholdets start, særlige behov eller lignende.

Når du kommer, bliver du tilknyttet en af skolens mentorer, som vil udarbejde en plan sammen med dig over dit formål med opholdet, og hvordan du får opfyldt det. Denne plan laves skriftligt, og du vil under dit ophold have kontinuerlige samtaler med mentoren om, hvordan det løbende går med at få opfyldt formålet. Skolens studievejleder vil fungere som medspiller i forløbet. Ændrer dine mål sig undervejs, vil vi holde os i kontakt med din UU-vejleder, så din uddannelsesplan hele tiden er opdateret.

Er du i tvivl eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte skolen.

lad os hjælpe dig på vej

Tlf: 62 38 38 37

Social

kopieret