Studieretninger (1920 × 960Px) (3)

Dramatik - studieretning

Dramatik A, Engelsk A

Valgfag: Èt fag (C ➡️ B eller B ➡️ A)

Mulige valgfag:

  • Dans B (forudsætter at man har dans som sin linje)
  • Fysik B
  • Psykologi B
  • Samfundsfag B
  • Idræt B
  • Matematik A
  • Fransk A
  • Tysk A

På studieretningen med Dramatik A og Engelsk A får du mulighed for at udvikle dine kunstneriske og kreative kompetencer. Det vigtigste er, at du tør bruge din kreativitet og udvide din horisont. Dramatikkens verden kan åbne mange døre. Du arbejder både med intellekt, krop og stemme. Gennem øvelser og workshops bliver du klædt på til selv at producere egne forestillinger sammen med andre på holdet. Du kommer til at se mange professionelle teaterforestillinger bl.a. på BaggårdTeatret som skolen har et nært samarbejde med, og du vil blive undervist af professionelt uddannede teaterfolk.

School Picker, Efterskole, Skuespil

Du kommer altså til at være på både som deltager og som tilskuer, og desuden vil du få trænet det analytiske og reflekterende blik.

Du får udviklet ledelsesmæssige kompetencer, fx når du står som instruktør og skal udvikle og instruere en forestilling. I undervisningen vil du også komme til at beskæftige dig med forskellige ledelsesteorier.

I Engelsk A får du, udover et stærkt sprogligt fundament, mulighed for at udvikle din kulturforståelse for den engelsksprogede verden. I engelsk arbejder vi analytisk med litteratur, historie og samfundsforhold. Du får styrket dit globale udsyn og forståelse for aktuelle begivenheder fra USA over tidligere engelske kolonier til New Zealand.

I samarbejdet med dramatik udvikler du i engelsk evnen til at opleve og fortolke litteraturen i dramaøvelser. Det sker både omkring Shakespeares værker, romantikken og det 20. århundredes tekster. I begge fag arbejder du med at udvikle dine analytiske evner på skrift over alle tre år.

Studieretningen giver mulighed for videre uddannelse inden for dramaturgi, teater- og performancestudier, Den danske Scenekunstskole, lyd- og lysteknik, innovation, ledelse, kommunikation og kreative processer.

Adgangskortet

Adgangskortet viser, hvad denne studieretning giver adgang til. Brug følgende link: Dramatik - adgangskort

MØD UNDERVISERNE PÅ DRAMATIK HER

MØD UNDERVISERNE PÅ DRAMATIK HER

Kristian Hald Jensen

Ansat på Oure Kostgymnasium i 2021, hvor Kristian underviser i Dramatik C og på skuespillinjen. Kristian er instruktør og teaterunderviser og har instrueret i mere end 25 år, bl.a. en lang række store egns- og friluftsspil.

Kristian har desuden været højskolelærer, administrator på Teatret Møllen i Haderslev og generalsekretær i DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst.

Kristian er uddannet fra Dramaturgi på Århus Universitet og på teaterlinjen på Dartington College of Arts i England.

lad os hjælpe dig på vej

Tlf: 62 38 38 15

Social

kopieret