Header, Kostgymnasium, Musik

Musik studieretning

Musik A, Engelsk A

Valgfag: Èt fag (C ➡️ B eller B ➡️ A)

Mulige valgfag:

  • Dans B (forudsætter at man har dans som sin linje)
  • Fysik B
  • Psykologi B
  • Samfundsfag B
  • Idræt B
  • Matematik A
  • Fransk A
  • Tysk A

Den musiske studieretning henvender sig til dig, der har lyst til at arbejde med engelsk og musik i en kulturel, historisk og samfundsmæssig sammenhæng.

Du vil arbejde teoretisk og praktisk med musikken - vi spiller og synger sammen, analyserer og diskuterer forskellige genrer. Du udvikler et musikalsk sprog der sætter dig i stand til at kunne forstå musik lige fra klassisk til moderne.

Header, Musik, Trommer

Musik på Oure Kostgymnasium

I engelsk på A-niveau får du videreudviklet dine engelske sprogkundskaber til et højt niveau; vi analyserer et bredt udvalg af sagprosatekster, og vi vil ligeledes arbejde med litterære tekster fra det helt nye til Shakespeare. Dette giver dig indsigt i og forståelse for kulturer i den engelsksprogede verden og sætter dig i stand til at kommunikere globalt.

Derudover giver studieretningens fag på B-niveau mulighed for mange spændende tværfaglige projekter. Det kunne være koblingen mellem nervefysiologi og musik, hvor musikterapi eksempelvis har effekt på kroppens stressrespons.

I samfundsfag er der fokus på såvel danske som internationale forhold, og du trænes til kritisk at forholde dig til og debattere aktuelle samfundsmæssige problemstillinger som fx identitetsdannelse, politik og velfærdssamfundet.

Du vil blandt andet opleve koncerter på og udenfor skolen samt diverse ture med fagligt relevant indhold.

Tidligere elever på denne studieretning læser eksempelvis filmmusik, eskimologi, fysik på DTU, rytmisk og klassisk musikkonservatorium & universiteterne.

Adgangskortet

Adgangskortet viser, hvad denne studieretning giver adgang til. Brug følgende link: Musik - adgangskort

MØD UNDERVISERNE PÅ MUSIK HER

undefined

MØD UNDERVISERNE PÅ MUSIK HER

Søren Büchert

Ansat på Oure Kostgymnasium i 2007. Søren underviser i musik og idræt.

Han underviser også på musiklinjen - på Performing Arts. Herudover er Søren Oure LIFE klasselærer og huslærer.

Søren er uddannet på Københavns Universitet i 2005 med hovedfag i musik og sidefag i idræt og har derudover også gået på MGK (trommer og klaver).

 

lad os hjælpe dig på vej

Tlf: 62 38 38 15

Social

kopieret