Header, Kostgymnasium, Samfundsvidenskab

Samfundsvidenskab studieretning

Samfundsfag A – Engelsk A

Valgfag: Et fag (enten C ➡️ B eller B ➡️ A)

Mulige valgfag:

  • Dans B (forudsætter at man har dans som sin linje)
  • Dramatik B 
  • Fysik B
  • Idræt B
  • Psykologi B
  • Fransk A
  • Matematik A
  • Tysk A
  • Musik B

Hvis du vælger den samfundsvidenskabelige studieretning, får du både almene kundskaber og studieforberedende kompetencer forud for uddannelser inden for f.eks. journalistik, økonomi og handel.

I undervisningen kommer du blandt andet til at arbejde med så brede emner som ungdomssocialisering, Danmarks økonomiske forhold samt danske og internationale politiske forhold med udgangspunkt i hvordan Danmark og verden ser ud lige nu – og hvordan du kan være med til at ændre retningen!

Den samfundsvidenskabelige studieretning giver dig redskaber til at anvende matematisk viden i din forståelse af, hvorfor samfundet udvikler sig, som det gør.

Undervisning, Samdundsvidenskab, Kostgymnasium, Header

Samfundsvidenskab på Oure Kostgymnasium

Den viden du får om engelske samfundsforhold og kultur, bruger du f.eks. til at lære om ”Brexits” betydning for Storbritanniens handel med Danmark og resten af verden.

Oures samarbejde med Alliance High i Nairobi, Kenya, giver dig indsigt i jævnaldrende kenyaneres skole- og ungdomsliv, hvor du aktivt bruger dit engelske sprog og kulturforståelse.

I samarbejdet mellem fagene der kendetegner studieretningen, vil du sammen med dine klasse f.eks. selv skulle producere nyhedsudsendelser, besøge virksomheder og institutioner som de danske domstole og ikke mindst møde nøglepersoner fra forskellige arbejdsområder så du kan få hjælp til at forberede dig på hvordan din karriere skal forme sig.

Adgangskortet

Adgangskortet viser, hvad denne studieretning giver adgang til. Brug følgende link: Samfundsvidenskab - adgangskort

MØD UNDERVISERNE PÅ SAMFUNDSVIDENSKAB HER

undefined

MØD UNDERVISERNE PÅ SAMFUNDSVIDENSKAB HER

Johanne Thorhauge

Ansat på Oure Kostgymnasium i 2019 som underviser i samfundsfag.

lad os hjælpe dig på vej

Tlf: 62 38 38 15

Social

kopieret