Header, Kostgymnasium, Socialt billede, Udendørs, Vaerdigrundlag,  Kopi Optimized

Samværspolitik på Oure Kostgymnasium 2023-2024

På Oure Kostgymnasium hører elever og ansatte hjemme i et fællesskab hvor mangfoldighed, åbenhed og tolerance er de bærende værdier. Vi ønsker at være en skole hvor såvel den enkelte elevs frihed som respekten for andre står centralt, og hvor elever mødes på lige fod uafhængig af tilhørsforhold til fx sport eller performing arts.

Samværspolitikken repræsenterer vores overordnede tanker om hvordan vi er sammen på skolen og under hvilke rammer både store og mindre fællesskaber kan udfolde sig. Samværspolitikken skal drøftes som minimum én gang om året både i stx-klasser og på alle hold i sport og performing arts. Drøftelsen kan oplagt foregå i en klassens time, og på sport og performing arts ved en passende lejlighed inden efterårsferien.

Det er en central værdi for os at vi på Oure Kostgymnasium kan udfolde os frit, men hele tiden i respekt for hinanden. Det skal være trygt at færdes her: At være elev eller medarbejder på skolen kræver at man har opmærksomhed på hinandens grænser, i og uden for undervisningen overalt på skolen og på de sociale medier. Dette gælder også i ved alle former for skoleaktivitet uden for skolen som fx ekskursioner og studierejser.

Vi tolererer ikke krænkende adfærd som nedværdigende behandling, mobning eller uønsket seksuel opmærksomhed.

Samvær i boområderne (i fællesrum og på elevværelser) samt ved aktiviteter og større eller mindre sociale arrangementer, herunder fester, er således også omfattet, og det samme er tilfældet for skolerelateret samvær uden for skolens område. Tilsvarende kan enhver form for kommunikation på sociale medier betragtes som et skolefællesskab.

Overalt gælder det at vi hvad rammer for godt samvær angår, principielt ikke skelner mellem voksenstyrede aktiviteter eller samvær hvor der kun er elever tilstede.

Vi ønsker som skole at tage hånd om at samværet på skolen foregår efter de principper som er skitseret ovenfor. Elever eller medarbejdere der oplever utryghed eller at deres grænser bliver overtrådt, er velkomne til at henvende sig hos ledelsen, evt. sammen med en ven eller en voksen (evt. kollega).

Opfølgning på henvendelser i stikord (OBS: elever/medarbejdere)

  1. Anerkendelse af elevens oplevelse og initiativ til at fortælle om hændelsen
  2. Undersøgelse af hændelsen fra elevens perspektiv
  3. Afklaring af elevens mål med henvendelsen
  4. Inddragelse af gymnasiets samværspolitik
  5. Fælles afklaring af muligheder og forpligtelser
  6. Opsummering og opfølgende samtale

lad os hjælpe dig på vej

Tlf: 62 38 38 15

Social

kopieret