9. klasse på Oure Efterskole

Nyt helhedsorienteret 9. klassesforløb skaber mere nærvær, klarhed og overskud
Et 9.klasses skoleår på Oure Efterskole skal være overskueligt, trygt og vedkommende - et skelsættende og identitetsskabende år, som du tager med dig for livet. Ambitionen med vores 9.klasses-struktur er derfor i endnu højere grad at skabe et undervisningsforløb, der giver rum til alt det, der også er vigtigt i et ungdomsliv - venskaber, interesser, frihed og det fælles efterskoleliv. Når du går på efterskole, bliver skolen dit hjem i et år, og du skal derfor føle dig hjemme her.

At give dig det bedste 9.klasses efterskoleår, som både tilgodeser det faglige, det sociale, det personlige og de interesser du har, er målet for Oure Efterskole. For det at gå på efterskole kan ikke adskilles fra det at leve på en efterskole. Her går du ikke hjem fra skole - skolen ér dit hjem i et helt år. Undervisningsdelen skal derfor have en klar struktur, som giver plads til faglig fordybelse og stærkere relationer mellem undervisere og elever.

Færre skift giver mere mening
Skole og liv hænger tæt sammen på en efterskole, også i et 9.klasses skoleår med mange obligatoriske fag og eksaminer. Derfor har Oure Efterskole besluttet at lægge flere skolefag sammen. Både fordi det rent fagligt giver mening, men også fordi det giver plads til ro og fordybelse i det samlede program. Færre skift i skoledagen giver mere ro, og mere ro giver mere mening. Der bliver plads til fordybelse, plads til sammenhæng mellem fagene og til at styrke relationen mellem elev og underviser. 

De mange obligatoriske fag i 9. klasse kan vi selvfølgelig ikke fjerne, men vi kan gøre noget ved rammerne omkring fagene og gøre det mere overskueligt, så du som elev ikke går glip af efterskolelivet fordi undervisningsdelen fylder det hele. Du skal opleve, at det er meningsfyldt at gå på efterskole. Og det kan du kun, hvis du har overskud til at være tilstede i nuet, hvor der både kan være plads til faglig fordybelse og socialt fællesskab.

Konkret betyder det, at 9. klasse på Oure Efterskole har fagene: 

 • Dannelse (dansk og historie) 
 • Matematik 
 • Verdensborger (samfundsfag og religion)
 • Naturfag (som indeholder fagene fysik, geografi og biologi)
 • Engelsk
 • Tysk eller fransk

Fagkombinationerne giver en bedre undervisningsstruktur for eleverne, bedre samarbejdsrum lærerne imellem og en større sammenhængskraft mellem alle efterskolelivets elementer.

 

Kan man komme på efterskole i 9. klasse?
På Oure Efterskole kan du vælge 9. klasse og/eller 10. klasse for dit efterskoleophold. Mange tror, at efterskole kun er for 10. klasse, men der er mange grunde til, at 9. klasse er oplagt som efterskoleår.

Hvad koster efterskole 9. klasse?
Prisen for at gå på Oures Efterskole i 9. klasse varierer meget afhængigt af din husstands sammensætning og indkomst. Det ligger mellem 72.000 og 102.000 kr. for et år, hvilket er inkl. udgifterne til en linjerejse. Du kan se vores priser her.

Hvor gammel skal man være for at tage på efterskole i 9 klasse?
Hvor gammel er man i 9. klasse? De fleste i 9. klasse er 14 eller 15 år. Vi stiller ikke krav til din alder om at vælge 9. klasses efterskole – du skal dog have gennemført 8. klasse, inden du starter.

Hvorfor vælge efterskole i 9. klasse?
Der er mange grunde til at vælge efterskole i 9. klasse. Det er både til dig, der har lyst til en anden hverdag end den du har derhjemme, dig der vil i gymnasiet med dine folkeskolevenner, men gerne vil nå et år på efterskole først eller dig, der gerne vil have en masse folk omkring dig til at støtte dig i skolearbejdet, når du tager din afgangseksamen. Efterskole i 9. klasse kan også være med til at modne dig.

Er 9. klasse svært?
Et efterskoleophold i 9. klasse er ikke nødvendigvis sværere end et efterskoleophold i 10. klasse. Der er dog flere obligatoriske fag, du skal igennem og til eksamen i, i 9. klasse. Du er omgivet af mange voksne og unge, som vil hjælpe dig og forberede dig på din 9. klasses afgangseksamen.

Skal man i praktik på 9. klasse på efterskole?
Du skal ikke i praktik mens du går i 9. klasse på Oure Efterskole. Mange spørger ”Hvad kan jeg blive efter 9. klasse?”. På Oure Efterskole hjælper vi dig med at finde ud af, hvilken retning du har mulighed for at gå efter 9. klasse.
Hvad sker der, hvis man ikke består 9. klasse? Der er stor forskel på, hvor højt et snit du skal have for at komme videre fra 9. klasse – alt afhængig af om du vil i gymnasiet, på en erhvervsskole eller noget tredje. Der er rigtig mange muligheder, så du skal ikke være så nervøs. Hvis du fx ikke opnår det snit du skal bruge for at komme i gymnasiet, vil du ofte have mulighed for at komme til en optagelsesprøve.

Hvor mange eksamener har man i 9. klasse?
Når du overvejer efterskole i 9. klasse, er det naturligt at spørge ”Hvad skal man op i til eksamen i 9. klasse?”. Der er en række eksamener, som er obligatoriske i 9. klasse – både på efterskole og i folkeskolen.
Du skal til eksamen i:

 • Skriftlig og mundtlig Dansk
 • Skriftlig Matematik
 • Mundtlig Naturfag
 • Mundtlig Engelsk

Du har derudover to eksamener i fag, som først offentliggøres af ministeriet op til din eksamen. Dem kan du læse om herunder.  

Hvad kan man trække til eksamen 9. klasse?
Udover de obligatoriske eksamensfag, som er beskrevet herover, skal du til to yderligere eksamener. Den ene eksamen er et fag fra den naturvidenskabelige søjle, som indeholder følgende fag:

 • Mundtlig Matematik
 • Idræt
 • Skriftlig Geografi
 • Skriftlig Biologi
 • Skriftlig Fysik

Den anden eksamen er et fag fra den humanistiske søjle, som indeholder følgende fag:

 • Skriftlig Engelsk
 • Mundtlig Tysk eller Fransk
 • Skriftlig Tyske eller Fransk
 • Mundtlig Samfundsfag
 • Mundtlig Historie
 • Mundtlig Kristendomskundskab

Hvordan foregår 9. klasse afgangseksamen på efterskole?
En afgangseksamen på en efterskole foregår præcis på samme måde som på en folkeskole. Det er de samme prøver du skal eksamineres i.

lad os hjælpe dig på vej

Tlf: 62 38 38 35

Social

kopieret