Header, Efterskole, Socialt Billede, Undervisning, Kopi Min

9. klasse på Oure Efterskole

Nyt helhedsorienteret 9. klassesforløb skaber mere nærvær, klarhed og overskud
Et 9.klasses skoleår på Oure Efterskole skal være overskueligt, trygt og vedkommende - et skelsættende og identitetsskabende år, som du tager med dig for livet. Ambitionen med vores 9.klasses-struktur er derfor i endnu højere grad at skabe et undervisningsforløb, der giver rum til alt det, der også er vigtigt i et ungdomsliv - venskaber, interesser, frihed og det fælles efterskoleliv. Når du går på efterskole, bliver skolen dit hjem i et år, og du skal derfor føle dig hjemme her.

At give dig det bedste 9.klasses efterskoleår, som både tilgodeser det faglige, det sociale, det personlige og de interesser du har, er målet for Oure Efterskole. For det at gå på efterskole kan ikke adskilles fra det at leve på en efterskole. Her går du ikke hjem fra skole - skolen ér dit hjem i et helt år. Undervisningsdelen skal derfor have en klar struktur, som giver plads til faglig fordybelse og stærkere relationer mellem undervisere og elever.

Færre skift giver mere mening
Skole og liv hænger tæt sammen på en efterskole, også i et 9.klasses skoleår med mange obligatoriske fag og eksaminer. Derfor har Oure Efterskole besluttet at lægge flere skolefag sammen. Både fordi det rent fagligt giver mening, men også fordi det giver plads til ro og fordybelse i det samlede program. Tidligere kunne en elev i 9. klasse møde op mod 12 forskellige lærere i løbet af en uge. I den nye form vil eleven allerhøjst møde seks lærere. Færre skift giver mere ro, og mere ro giver mere mening. Der bliver plads til fordybelse, plads til sammenhæng mellem fagene og til at styrke relationen mellem elev og underviser. 

De mange obligatoriske fag i 9. klasse kan vi selvfølgelig ikke fjerne, men vi kan gøre noget ved rammerne omkring fagene og gøre det mere overskueligt, så du som elev ikke går glip af efterskolelivet fordi undervisningsdelen fylder det hele. Du skal opleve, at det er meningsfyldt at gå på efterskole. Og det kan du kun, hvis du har overskud til at være tilstede i nuet, hvor der både kan være plads til faglig fordybelse og socialt fællesskab.

Konkret betyder det, at 9. klasse på Oure Efterskole har fagene: 

  • Dannelse (dansk og historie) 
  • Matematik 
  • Verdensborger (samfundsfag og religion)
  • Naturfag (som indeholder fagene fysik, geografi og biologi)
  • Engelsk
  • Tysk eller fransk

Fagkombinationerne giver en bedre undervisningsstruktur for eleverne, bedre samarbejdsrum lærerne imellem og en større sammenhængskraft mellem alle efterskolelivets elementer.

lad os hjælpe dig på vej

Tlf: 62 38 38 36

Social

kopieret