Header, Efterskole, Paedaegogisk

Pædagogisk idé og værdigrundlag

Oure Efterskole udgør sammen med Oure Kostgymnasium og Oure Højskole Skolerne i Oure Sport & Performance - grundlagt i 1987.

Oure Efterskole arbejder i forlængelse af den dannelsestradition, der anvender sporten og de kunstneriske fag som redskaber i de unges dannelsesproces og i deres videnstilegnelse.

Den pædagogiske idé bygger på at skabe sammenhæng mellem elevernes fascination i deres sportslige og kunstneriske fag og deres intellektuelle og sociale udvikling, som forstærkes i et intensivt campussamvær elever og lærere imellem.

Skolernes kultur lægger op til, at eleverne udvikler deres ambitioner og målsætninger i den menneskelige, faglige og sportslige/kunstneriske dannelsesproces.

Oure har med sit moderne menneske- og oplysningssyn fornyet tankerne bag de frie skoler og kostskoleformen. Skolernes pædagogiske syn er sekulært - det vil sige adskillelse af pædagogik og religion.

Den europæiske oplysning og den moderne tænkning sætter individet i centrum for en dannelse, der sigter mod at skabe myndige og ansvarlige verdensborgere.

Oure Efterskoles liv i sport, kunst, skole og fritid vil være præget af begreber som menneskerettigheder, etisk refleksion, retfærdighed og fairness, dialog og gensidig respekt. Dette stiller krav til elever og skolens ansatte - men det betyder på plussiden et åbent og udviklende miljø.

Målet er, at eleverne tilegner sig en række kompetencer - sociale, sportslige, musiske, intellektuelle, kommunikative og følelsesmæssige. Sagt på en anden måde, at eleverne bliver dygtigere, stærkere, klogere, mere nysgerrige, ansvarsbevidste, selvstændige og videbegærlige - og dermed godt rustet i deres videre liv og uddannelsesforløb.

Kommunikation mellem forældrene og skolen er en forudsætning for et godt samarbejde og gensidig respekt partnerne imellem, og vægtes derfor højt af skolen.

Efterskoleliv er skole for livet.

Læs om Skolerne i Oures værdigrundlag her. 

lad os hjælpe dig på vej

Tlf: 62 38 38 35

Social

kopieret