Header, Kostgymnasium, Paedagogiske Vaerdier

Pædagogisk idé og værdigrundlag (Oure Kostgymnasium)

Det er den overordnede pædagogiske idé på Oure Kostgymnasium, at samspillet og synergien mellem den enkelte elevs skolegang og sport / performing art giver mulighed for en stærk motivation og perspektivering. Og at campus og elevernes forskellige aktiviteter er ét stort udviklings- og læringsmiljø, hvor lærere, huslærere, trænere og andre elever bidrager til den enkeltes læring og udvikling.

Vi har ét overordnet mål: At eleverne udvikler sig til myndige og ansvarlige verdensborgere, som forstår nutidens og fremtidens lokale og globale udfordringer. Dette kræver både dyb faglig viden, en bred alsidig viden og dannelse samt rum for personlig refleksion – og her giver samspillet mellem studentereksamen, sport/performing arts og ungdomslivet på kostskolen eleverne optimale betingelser.

Vi tager udgangspunkt i den europæiske oplysningstanke og den moderne tænkning og videnskab. Vores verdensbillede er humanistisk og naturvidenskabeligt, og vi sætter mennesket i centrum.

Skolens pædagogiske tilgang er præget af dialog og åbenhed overfor elevernes synspunkter. Vi ønsker, at eleverne lærer at argumentere og reflektere i dialog med sig selv og andre – og det med- og modspil, det indebærer.

Læs om Skolerne i Oures værdigrundlag her. 

lad os hjælpe dig på vej

Tlf: 62 38 38 15

Social

kopieret