Header, Socialt billede, Venskab, Ungdoms Camp

Sociale spilleregler (UngdomsCamp)

Vores spilleregler handler om at opføre sig socialt, være aktiv i undervisningen og fritidsaktiviteterne, tale ordentligt til de andre, være åben og positiv, og i det hele taget bidrage til fællesskabet. Det er vigtigt, at du er bekendt med reglerne - og følger dem.

Vi har fuld tillid til, at vores deltagere kan og vil leve op til disse regler. Vores udgangspunkt bygger på tillid, åbenhed og ansvarlighed.

Reglerne er som følger

Vi forventer en social adfærd og en ordentlig omgangstone. Vi tolererer ikke mobning, chikane og diskrimination.

Vi tolererer heller ikke trusler, vold, hærværk og tyveri. Overtrædelse af dette vil medføre øjeblikkelig hjemsendelse. Hærværk på skolens bygninger eller inventar medfører desuden erstatningspligt.

Vi behandler hinanden ordentligt, og taler pænt til hinanden.

Vi forventer aktiv deltagelse

Alle skemalagte aktiviteter er obligatoriske. Vi accepterer ikke pjæk, men forventer, at du møder op til tiden - forberedt og klar.

Rygning/nikotin/tobaksprodukter, alkohol og stoffer er forbudt

Oure UngdomsCamp er en nikotin/tobaksfri camp. Dette gælder cigaretrygning, e-cigaretter, snus eller andre nikotin/tobaksrelaterede produkter, der ikke er lægeordinerede. Det gælder indendørs såvel som udendørs.

Vi tolererer ikke alkohol og stoffer af nogen art - herunder dopingpræparater. Overtrædelse af denne regel medfører øjeblikkelig hjemsendelse.

Vi accepterer ikke misbrug af medier

Download af ulovlige filer m.m. er naturligvis heller ikke tilladt på skolens netværk. Ulovlige downloads medfører udelukkelse for brug af skolens trådløse netværk.

Alle former for mobning over mobiltelefonen - herunder chikanerende fotografering og sms-mobning tolereres ikke og kan medføre hjemsendelse.

Vi forbeholder os ret til ændringer.

 

 

 

 

 

lad os hjælpe dig på vej

kontakt os

Skolerne i Oure, Idrætsvej 1

5883 Oure

Tlf: 62383835

E-mail: ungdomscamp@oure.dk

Social