Header, Kostgymnasium, Studentereksamen, 1

Priser - Oure Kostgymnasium

Det koster måske mindre end du tror!

Selvom vi forsøger at holde priserne nede, er det selvfølgelig ikke gratis at gå på vores kostgymnasium og modtage kvalitetsundervisning.

Når mulige tilskud og SU, samt besparelser derhjemme som fx kost og logi, fritidsaktiviteter osv. medregnes, er det dog ofte billigere, end folk tror.

 

Image Article, Kostgymnasiet, Egenbetaling, Priser
Image Article, Kostgymnasiet, Egenbetaling, Priser,2

Tilskud og SU dækker en stor del af udgiften

På denne side kan du få et overblik over, hvad det koster at være elev på Oure Kostgymnasium i 2024/25. 

Beregningen af den endelige pris afhænger af en række faktorer, fx hvilke tilskud du kan få.

Generelt er det sådan, at hvis du er under 18 år, kan du få opholdsstøtte til dit ophold. Opholdsstøtten bliver fastsat ud fra, hvor stor en indkomst der er i din husstand.

Hvis du er over 18 år, kan du søge om Statens Uddannelsesstøtte (SU). De fleste kan få SU til udeboende-takst.
Læs mere om tilskud længere nede på siden.

Kontakt os gerne for hjælp til beregning: okg@oure.dk eller tlf. 62383815.

 

Kostelev - Fra 4.826 kr. pr. mdr.

De angivne priser omfatter skoleåret 2024/2025. Priserne er pr. måned i 11 måneder (august-juni)

 • Kost og logi (dobbeltværelse og 6 daglige måltider) 4.382 kr. 
 • Sports- / Performing Arts-linje 1.680 kr. 
 • Stx-undervisning 1.737 kr. 

I alt: 7.799 kr. pr. måned - før SU og tilskud.

For en elev under 18, hvis husstandsindkomst ligger på 550.000, ender det månedlige beløb på 5.435 kr. efter der er ydet opholdsstøtte. 

For en elev over 18 år, ydes der ikke opholdsstøtte, men her kan der i stedet søges SU, som kan dække en stor del af udgiften.

OBS: Der er andre priser for ride-linjen. Se mere på siden for ridning her.

Design Uden Navn (4)
Image Article, Kostgymnasiet, Egenbetaling, Priser,1

Dagelev - 3.420 kr. pr. mdr.

 • Sports- / Performing Arts-linje 1.680 kr. 
 • Stx-undervisning (inkl. frokost) 1.737 kr. 

I alt: 3.417 kr. pr. måned - før evt. SU.

Prisen dækker al undervisning, både den boglige og sport & performing arts. Desuden får du mad fra spisehuset og adgang til relevante træningsfaciliteter, øvelokaler, sale til dans og teater mm.

Engangsudgifter / gebyrer

 • Tilmeldingsgebyr: kr 2.000,- (evt. tilmeldingsgebyr fra Oure Efterskole overføres)
 • Depositum: kr 1.000,-

Rejseudgifter

Rejseomkostninger for alle tre år: 13.925 kr.

Rejserne er fordelt over de tre år, og den enkelte rejses pris betales i halvåret op til turen.

For elever på linjerne Adventure, Ski og Sejlads er der desuden mulighed for at tilmelde sig skirejser, som betales separat. 

De aktuelle priser for skirejserne er: 

 • 6 uger: uge 42 + ugerne 6-8 + 12-13 = 37.025,- kr.
 • 5 uger på ski: uge 6-8 + 12-13 = 30.500,- kr.
 • 3 uger på ski: uge 6-8 = 21.115,- kr.
 • 2 uger på ski (uge 12-13): 13.565 kr
 • Uge 42 på ski = 6.530,- kr.

Priserne er med forbehold for ændringer.

Schweiz, Højskole, Studierejser
Image Article Kostgymnasium Dimision Studenterhue Fotograf Marie Brandt

Støttemuligheder

Ovennævnte priser for stx-undervisning, Sport & Performing Arts-linjer og kostophold er bruttopriser. Der er flere muligheder for at få støtte, således at den faktiske egenbetaling bliver nedsat.

For elever under 18 år
Opholdsstøtte
Kostelever under 18 år kan søge om opholdsstøtte til kostopholdet via skolen. Støtten, der er afhængig af forældrenes indkomst, udgør årligt mellem 19.300 - 32.700 kr. 

Fripladstilskud
Både kostelever og dagelever under 18 år kan søge om et fripladstilskud, der er afhængig af forældreindkomsten. Beløbets størrelse, der bliver endeligt fastsat en gang årligt, udgør normalt op til ca. kr. 3.000 årligt. Hvis indkomstgrundlaget (personlig indkomst + al positiv kapitalindkomst) overstiger kr. 290.000, kan tilskud ikke forventes.

For elever over 18 år
Statens Uddannelsesstøtte (SU)
Fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år, kan du søge SU. Kostelever får som hovedregel SU beregnet som udeboende, mens dagelever beregnes som hjemmeboende. Frem til den måned, hvor du fylder 20 år, er SU’ens størrelse afhængig af forældreindkomsten, herefter beregnes SU efter dine egne indkomstforhold. De nøjagtige regler kan du få på www.su.dk eller på skolen.

Fripladstilskud
Også kostelever og dagelever over 18 år kan søge om et fripladstilskud. Frem til den måned, du fylder 20 år, er støtten afhængig af forældreindkomsten og udgør normalt op til ca. kr. 4.000 årligt. Motiveret ansøgning sendes til skolen på okg@oure.dk.

FÅ DET FULDE OVERBLIK OVER STØTTEMULIGHEDER INKL. EKSEMPEL HER

lad os hjælpe dig på vej

Tlf: 62 38 38 15

Social

kopieret